Dvojni lonec z ročajem, t. i. »dvojček« ali »župjek«

Etnologija - Zbirka regionalne etnologije

Dvojni lonec z ročajem, Velike Grahovše (Laško), začetek 20. st., v – 23 cm, inv. št. E 1183, PMC.

 

Lončarstvo se danes ohranja kot dediščina obrtne tradicije zlasti v krajih, v katerih je bilo zaradi nahajališč kakovostne gline izdelovanje lončenine razvito že v preteklosti. Tradicionalno lončarstvo je ena od 109 enot, ki so bile konec leta 2022 vpisane v Register nesnovne kulturne dediščine.