Firkelj – ročka za vino

Etnologija - Zbirka regionalne etnologije

Ročka za vino, Celje, kon. 19. st. ali zač. 20. st., v – 21 cm, E 212, PMC. 

 

V 17. stoletju je bil v Celju lončarski ceh, ki ni združeval le mestnih mojstrov, ampak tudi tiste zunaj Celja. Člani ceha so tako prihajali iz Vojnika, Šentjurja, Zbelovega, Ostrožnega, Mozirja, Rogatca, Brestanice, Brežic, Konjic, Šmarja pri Jelšah, Šempetra, Laškega in od drugod. Ko je cehovska organizacija prenehala delovati, je lončarstvo živelo naprej.