Grad Ojstrica

Umetnostna zgodovina - Grafike

Joseph Kuwasseg, Ojstrica, grad pri Taboru v Savinjski dolini, ok. 1845, litografija s kredo, Lamplova suita, napis: Ruine Osterwitz im Cillier Kreise gehörig dem Hern Anton Perko, G/VI-118.

 

Med letoma 1841 in 1850 je nastala Lamplova oziroma Velika Lamplova suita, kjer že ime pove, da gre za litografije, ustvarjene v velikem formatu. V spodnjem levem robu je na nekaterih kot avtor podpisan Joseph Kuwasseg (1799–1859).

Med njegovimi vedutami najbolj dramatična predstavlja grad Ojstrico v Savinjski dolini med nevihto. Na levi je zgradba z udrto streho, na sredi stoji vidno zanemarjen, a še vedno mogočen, z okroglima stolpoma utrjen dvorec. Pred njim se vije pot, na kateri je divja nevihta zajela dva sprehajalca. Na nebu je ujet trenutek udara strele v manjšo stavbo na desni.