Herman I.

Umetnostna zgodovina - Grafike

Herman I. podeli vojvodu Albrehtu III. Viteški udarec

Avgust Seebacher iz grafične mape Celeja antiqua et nova, Celjski grofje, Celje, 1930, PMC, inv. št. G/XI-520-6.

 

Herman I. je bil sin Friderika Žovneškega, od leta 1341 grofa Celjskega. Herman I. se je najverjetneje leta 1361 poročil s Katarino Kotromanić, hčerko bosanskega bana Štefana II. Kotromanića. Herman I. se je podobno kot njegov mlajši brat Ulrik I. preizkusil kot najemniški vojak. Po očetovo smrti sta brata skupno opravljala podedovana posest. Po Hermanovi smrti leta 1385, ga je nasledil Herman II.

G V XI 250 6 zapis