Kalup za okrasitev zvonov - Marija z Jezusom

Umetnostna zgodovina - Plastika

Negativ za odlivanje reliefov na zvonovih, žgana glina, baročna zvonarska delavnica v Celju, 18. stoletje, P/18.

 

Na upognjeni ploščici, ki je služila kot kalup za prvo izdelavo reliefnega figuralnega okrasa na zunanjih površinah zvonov, je v poglobljenem reliefu upodobljena Marija z Jezusom.

Znano je, da so v Celju izdelovali zvonove že v 16. in 17. stoletju. Od začetka 18. stoletja so bili znani livarji Schneiderji, zlasti Konrad Schneider. Ob koncu 18. in v prvi polovici 19. stoletja pa je delala zvonarska delavnica Steinmetzov, ki je bila do leta 1857 na Jožefovem hribu.