Kalup za okrasitev zvonov - Sv. Katarina

Umetnostna zgodovina - Plastika

Negativ za odlivanje reliefov na zvonovih, žgana glina, baročna zvonarska delavnica v Celju, 18. stoletje, P/22.

 

Na upognjeni ploščici je v poglobljenem reliefu upodobljena sv. Katarina s krono na glavi. Stoji strogo frontalno na podstavku, za katerim je viden del kolesa z bodicami, v desnici drži palmovo vejico, v levici pa meč. Ti atributi so značilni za sveto Katarino Aleksandrijsko, ki jo  častijo kot zavetnico deklet, mladine, tiskarjev, knjižničarjev, filozofov, pravnikov, učenjakov.

Ploščica je služila kot kalup za prvo izdelavo reliefnega figuralnega okrasa na zunanjih površinah zvonov. Našli so jo pod Jožefovim hribom v Celju, v bližini zvonarne, ki je delovala do leta 1857. Znano je, da so v Celju izdelovali zvonove že v 16. in 17. stoletju. Od začetka 18. stoletja so bili znani livarji Schneiderji, zlasti Konrad Schneider. Ob koncu 18. in v prvi polovici 19. stoletja pa je delala zvonarska delavnica Steinmetzov, ki je bila do leta 1857 na Jožefovem hribu.