Knežji dvor

Umetnostna zgodovina - Grafike

Doljni grad, nekdanji dvor Grofov Celjanov

Avgust Seebacher iz grafične mape Celeja antiqua et nova, Celjski grofje, Celje, 1930, PMC, inv. št. G/XI-520-11.

 

Knežji dvor je bil rezidenčni grad grofov in knezov Celjskih, ki so ga od konca 14. stoletja dalje vseskozi širili in dograjevali.

Osrednji del dvora je oblikoval palacij, pozidan na trapezasti osnovi v višino dveh nadstropij z dvema viteškima dvoranama. Ne severni strani je zunanji hodnik povezoval palacij s stolpoma. V stolpu nad vodnim jarkom je bila pozidana grofova soba, nad njo pa je bila urejena kapela.

Ohranjeni elementi kažejo na to, da je bil dvorec izjemna ambiciozna plemiška arhitektura, ki ga je gradila celjska stavbarska delavnica pod vodstvom stavbnega mojstra Hansa Melfrida.

Danes je Knežji dvor eno izmed dveh razstavišč Pokrajinskega muzeja Celje. V njem med drugim domuje tudi stalna razstava Grofje Celjski.  

G V XI 250 11 zapis