Konzolna maska

Umetnostna zgodovina - Plastika

Konzolna maska iz minoritskega samostana v Celju, Celje, konec 14. stoletja, peščenjak, v. 40 cm, PMC, inv. št. P/259-2.

 

Konzoli sta nosili rebrasti obok v ladji ali v podrtem prezbiteriju celjske minoritske cerkve. Obe sta slikovito modelirani in kažeta sorodnost s hajdinskimi maskami. Oblikovani sta kot fantastična živalska maska z razpotegnjenimi ohlapnimi gobci, privihanimi širokimi nosovi in okroglimi očmi.