Krožnik, okrasni

Kulturna zgodovina - Spodnjesavinjska keramika

Okrasni krožnik, bela prst, nanos barvnih glazur, plitev relief, signatura SCHÜTZ CILLI, vtisnjena številka 623, premer 41 cm, konec 19./začetek 20. stoletja, PMC, inv. št. K-1130.

 

Na krožniku je upodobljen šopek cvetočega maka in ivanjščic. Okrasni krožniki s cvetlično motiviko so bili med najbolj iskanimi izdelki Schützovega dekorativnega programa.

Družina Schütz je začela s proizvodnjo keramike leta 1852, ko je kupila že obstoječi obrat v Olomoučanih pri Blanskem na Moravskem. Gonilna sila podjetja je bil Ludwig Richard Schütz, ki si je prizadeval razširiti in dopolniti dotedanjo ponudbo navadne kmečke beloprstene posode in rjavega kuhinjskega posodja.

Za proizvodnjo najboljše fajanse so potrebovali ustrezno mešanico glin. Kot najbolj ustrezna se je izkazala mešanica štajerske gline iz Liboj in gline iz Češke, zato je leta 1870 družina odprla v Libojah hčerinsko podjetje.