Mitnica ob Ljubljanskih vratih

Umetnostna zgodovina - Grafike

Mitnica ob Ljubljanskih vratih

Avgust Seebacher, jedkanica, PMC, v. 250x190 mm (380x335), PMC, inv. št. G/XI-79.

 

Ljubljanska cesta predstavlja danes glavno zahodno celjsko mestno vpadnico. V časih antične Celje je bil glavni vhod v mesto z zahoda speljan nekoliko južneje. Ostanke starodavne rimske ceste z mestnimi vrati si lahko obiskovalci ogledajo v arheološkem razstavišču Celeia – mesto pod mestom. V srednjem veku je na tem mestu zrasel mogočni Knežji dvor, zato so morali zgraditi novo cesto in vhod v mesto speljati približno 100 metrov severneje.

 

Po izgradnji obzidja so na zahodni »vstopni točki« zgradili Ljubljanska ali Zgornja vrata, ki so bila podobno kot Graška vrata opremljena s stražarnico in mitnico. Ob podiranju obzidja so prva padla prav Ljubljanska vrata, ki so jih odstranili leta 1775/76.

Mitnica je bila porušena leta 1939, ob začetku gradnje poslopja Pokojninskega zavoda.

Grbovna plošča z letnico 1540, ki je danes vzidana na stavbi ob parkirišču Turška mačka,  je označevala čas izgradnje barbakana s katerim so utrdili Ljubljanska vrata.