Mozirje

Umetnostna zgodovina - Grafike

Neznani avtor,  Mozirje, ok. 1832, kolorirana litografija, Stara Kaiserjeva suita, napis: Markt Praßberg im Cillier Kreise, G/VI-170.

 

Za Štajersko je zanimiva Stara Kaiserjeva suita. Pri njenem nastajanju v letih od 1824 do 1833 so sodelovali različni risarji in slikarji; med redkimi, ki so se podpisali, zasledimo ugledne graške slikarje, kot so Joseph Kuwasseg (1799–1859), Joseph Alexander Wonsidler (1791–1858) in Johann Wachtl (1778–1839). Številne upodobitve pa so ostale nepodpisane.

Joseph Franz Kaiser (1786–1859) je s to serijo litografij s poudarkom na zanimivih štajerskih naseljih in mestih uvedel novost. Cilj upodobitve ni več bilo strogo podajanje topografskih podatkov nekega naselja, temveč je bila pozornost usmerjena neposredno na trški prostor, kjer je središče vsakdanjega dogajanja.

Na koloriranem primeru Mozirja je to dobro vidno, saj je v središču vprega z vozom, levo in desno jo obdajajo trške hiše, v ozadju pa cerkev in hribovje.