Neokrašena čaša

Arheologija - Srednji vek

Neokrašena čaša, izdelana iz žgane gline, premer ustja: 10 cm, višina: 11,2 cm, srednji vek (14.- 15. stoletje), Celje – Stari grad, PMC, inv. št. SGC-57.

 

Keramično posodje je bilo masovno v uporabi skozi vsa časovna obdobja – od prazgodovine do danes. Zaradi svoje krhkosti se je hitro menjavalo, ob tem pa so se spreminjale oblike, okras in način izdelave, ker nam danes omogoča dokaj natančno časovno opredelitev teh predmetov.