Odlomki kalupov

Arheologija - Srednji vek

Trije odlomki ožganih keramičnih kalupov polkrožnega in okroglega preseka; ohranjena dolžina: 4,4 do 5,7 cm, srednji vek, Celje – Knežji dvor, inv. št. KDC-408 do KDC-409, PMC.

 

Odlomki so bili najdeni pri arheoloških raziskavah ob gradnjo severnega stopnišča v razstavišču v Knežjem dvoru.

Po vsej verjetnosti gre za vsaj dva kalupa – enega enodelnega in enega dvodelnega, ki sta bila razlomljena po uporabi; kakšne predmete so s pomočjo le-teh izdelovali, je zaradi premajhne ohranjenosti težko ugotoviti.