Okrasni krožnik z antično motiviko

Kulturna zgodovina - Spodnjesavinjska keramika

Okrasni krožnik z antično motiviko, bela prst, nanos barvnih glazur, relief, signatura SCHÜTZ CILLI, premer 40 cm, zadnja tretjin 19. stoletja, PMC, inv. št. K-692.

 

V medaljonu je profil antičnega junaka s čelado v obliki delfinove glave.

Antični figuralni motivi na Schützovi keramiki so v glavnem prisotni na dekorativnih krožnikih različnih velikosti. Velikokrat gre za uporabo antičnih simbolov, kot so geniji, delfini ipd., v smislu čiste dekorativnosti.

Dekorativne izdelke so uporabljali pri opremljanju stanovanjskih prostorov in so imeli predvsem estetsko funkcijo, bistveno manj pa uporabno funkcijo.