Pipa

Arheologija - Novi vek

Delno ohranjena keramična pipa bele barve, 6-kotne oblike, izdelana v kalupu, z reliefnim okrasom, ohranjena dolžina: 3,4 cm, 19. - 20. stoletje, Celje – Knežji dvor, inv. št. NV-880, PMC.

 

Skoraj v celoti ohranjena pipa za kajenje tobaka je bila najdena v ruševinskem zasutju ob obnovi stopnišča v Knežjem dvoru in je ena od številnih primerkov, odkritih na tem najdišču. Po načinu izdelave sklepamo, da izvira iz ene od avstro-ogrskih delavnic.

Natančno izdelan reliefen okras – na dveh stranicah čašice preplet, na štirih stranicah čašice in na polkrožni odebelitvi zaključka tula poševne linije, je nastal z odtiskovanjem v kalup.

Črno ožgana notranjost čašice priča, da je bila pipa uporabljena za kajenje.