Podobica Sv. Frančišek Ksaverij

Umetnostna zgodovina - Grafike

Podobica, signatura: Lith.u. Kunsth. v. Geb. C. u. Benziger in Einsideln, 19. stoletje, litografija, 130 x 87 mm, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. G/XI-468.

 

Sv. Frančišek Ksaverij kot umirajoči svetnik leži v kolibi ob morju, v rokah drži razpelo, ob njem pod robom plašča vidimo njegovo popotno palico. V ozadju je ladja na razburkanem morju, ki pluje proti mestu v daljavi. Pod njim je v okviru pokrajina s cerkvijo pred hribom in dvema hišama. Na cesti pred cerkvijo so ljudje, ki gredo proti cerkvi v procesiji.

 

Pod podobico je napis »Sv: Francisko Ksaverjan!« in pod njim »Svoje dni Indjanom čudodelni učenik, Bodi tud Slovencem vselej mogočni pomočnik«. Na robu je signatura »Lith.u. Kunsth. V. Geb. C. u. Benziger in Einsideln«.