Podobica Sv. Katarina

Umetnostna zgodovina - Slike

Podobica, neznani slikar, sredina 18. stoletja, pergament, akvarel, 165 x 117 mm, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/688.

 

Sv. Katarina sedi v pokrajini pred skalo s svojimi atributi - mečem in kolesom ob strani ter lilijo v roki - v drugi roki drži križec. Nad njeno glavo v oblaku angela držita venček, pod njo je napis »Sanct: Chatharina« in monogram »V:M«.

Sveto Katarino Aleksandrijsko častijo kot zavetnico deklet, mladine sploh, tiskarjev, filozofov in učenjakov.