Podobica Sv. Uršula

Umetnostna zgodovina - Grafike

Podobica, neznani avtor, 19. stoletje, litografija, 140 x 87 mm, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. G/XI-434.

 

Sv. Uršula je zavetnica učiteljic, vzgojiteljic, mladine in trgovcev s suknom, priprošnjica za dobro poroko, dober zakon in mirno smrt ter zaščitnica bolnih otrok. Stoje, s krono na glavi, v dolgi spodrezani obleki in s plaščem je upodobljena sredi ovala in daje zaščito množici devic, ki jo obdajajo. V zraku nad njo plavajo angeli. Na trakovih na vrhu ovala so napisi »Krancelc Devic, Kranc Marternikov, Venec Učenikov«. Pod ovalom na traku in podstavku pa »Ljubezen do Boga« in na drugi strani »do blizniga«. Oba napisa veže plameneče srce z golobom v sredini. Na podstavku je napis »SV. URSULA D.M.«