Portret dr. Oskarja Pongratza

Umetnostna zgodovina - Slike

Portret dr. Oskarja Pongratza, olje na platno, 117,7 x 83,5, sign. in dat. E. Lafite 1881, PMC, inv. št. S 144.

 

Med razstavljenimi portreti v Stari grofiji se srečamo tudi s petimi portreti družine dr. Oskarja Pongratza.

Po smrti Marka Pongratza leta 1869 se je ime rodu Pongratz nadaljevalo v družinah treh sinov: Frierika, Guida in Oskarja. Friderik (1818-1976) in Guido (1822-1889) sta se že zgodaj odselila na Hrvaško in tam postala uspešna bankirja oziroma industrialca.

Najmlajši, leta 1826 rojeni Oskar, je leta 1851 diplomiral iz prava in pozneje tudi doktoriral. Leta 1856 se je poročil s premožno hčerko industrialca Franca Ksaverja Mauerja Marijo (1832-1900). V letih 1857 – 1865 se jima je v Ljubljani rodilo šest otrok. Oscar se je prvih poslov lotil z bratom Guidom in leta 1857 postal njegov pravni zastopnik pri graditvi Južne železnice čez Ljubljansko barje. Leta 1869 je ustanovil odvetniško pisarno na Dunaju. Leta 1869 je dobil v last grad Šenek pri Polzeli, grad Komendo na Polzeli ter kupil grad Dornavo pri Ptuju ter leta 1883 še Marušovec na Hrvaškem.

Pet portretov družine dr. Oskarja Pongratza je leta 1881 narisal znani portretist Ernst Lafite (1826-1885) iz Dunaja. Glede na velikost posebej izstopata portreta dr. Oskarja in žene Marije Pongratz. Oskar sedi v stolu pred nevtralnim ozadjem, roki je sklenil v naročje in se zazrl v slikarja. Slikar je obraz svetlobno poudaril; tako ta še bolj izraža bolečino upodobljenca, posledico pogostih glavobolov, za katere izvemo iz Vošnjakovih spominov.

Kot pendant je naslikan portret njegove žene Marije. 

S 144

Vir: Tatjana Badovinac, Portreti treh generacij družine Pongratz, Argo 46/2, 2003.