Portret Fani Pongratz

Umetnostna zgodovina - Slike

Portret Fani Pongratz, olje na platno, okoli 1820, Johann Wachtl, PMC, inv. št. S/305.

 

Pongratzi so bili izjemno uspešna podjetna družina, katere izvoru sledimo od zgodnjega 18. stoletja na avstrijskem Štajerskem. V slikarski zbirki Pokrajinskega muzeja Celje hranimo portrete treh generacij družine Pongratz.

Najstarejša v seriji portretov sta portreta Marka in Fani Pongratz. Portreta sta naslikana kot pendanta, iste velikosti in s podobno koncipiranim ozadjem. Verjetno je, da sta naročilo in izdelava portretov povezana s časom okrog njune poroke leta 1818. Na to kaže obleka portretiranje, kajti tako krojena obleka je bila na Dunaju modna po letu 1816.

S podobno naslikanim ozadjem kot je portret Marka Pongratza, barvno uglašen in s tankimi nanosi zglajene barve dovršen je tudi portret njegove žene Fani.

Marko Pongratz (1778 – 1869), se je leta 1818 v Mariboru poročil s Fani Kollegger (1795 - 1871). Sprva sta živela na Zbelovem, kjer je bil Marko Pongratz zakupnik gospoščine, in tam so se jima rodili prvi štirje od devetih otrok.

S 305 fani

Vir: Tatjana Badovinac, Portreti treh generacij družine Pongratz, Argo 46/2, 2003.