Portret Guida Pongratza

Umetnostna zgodovina - Slike

Portret Guida Pongratza, olje na platno, sign. in dat. Vlaho Bukovac 1893, PMC, inv. št. S 63.

 

V muzejski zbirki hranimo še en portret, ki ga prav tako povezujemo z družino Pongratz. Domnevamo, da predstavlja Guida Pongratza (1822-1889), ki ga je Vlaho Bukovec naslikal leta 1893 v Zagrebu.

Guido je bil tretji sin Marka in Fani Pongratz. Z bratom Friderikom sta se zgodaj odselila na Hrvaško. Guido je bil celo eden najbogatejših Zagrebčanov, saj je leta 1880 po potresu zastavil svoje premoženje kot zagotovilo, da je mesto dobilo kredit za popotresno obnovo.

»Sicer nikdar zaveden Slovenec in Slovan, je bil Gvidon P. eden najbolj darovitih in drznih, pa tudi od sreče najbolj obdarjenih podjetnikov, kar jih je rodila slovenska zemlja v preteklem stoletju.« (Slovenski bibliografski leksikon, Pongratz Gvidon)

DSC 8507crop

Vir: Tatjana Badovinac, Portreti treh generacij družine Pongratz, Argo 46/2, 2003.