Portret Josefa Emanuela, grofa Barbo

Umetnostna zgodovina - Slike

Portret Josefa Emanuela, grofa Barbo, olje na platno, 100 x 70 cm, signirano in datirano l. sr. Ebersberg 1864, inv. št. S/276, PMC.

 

Leta 1864 je nastal portret najbolj znanega predstavnika družine Barbo-Waxenstein Jožefa Emanuela, s polnim imenom Marija Dizma Vajkard Oton Franc Vincenc Jožef Emanuel grof Barbo von Waxenstein. Rodil se je 26. oktobra 1825 na Rakovniku pri Šentrupertu na Dolenjskem in umrl 23. novembra 1879 na Dunaju. Lastnik gradu Rakovnik je postal 30. aprila 1854.

Od 30. maja 1854 je bil cesarsko-kraljevi komornik, v letih 1867 -1879 pa je bil slovenski deželni in državni poslanec. Podpiral je slovenske kulturne ustanove in sodeloval pri Kranjski kmetijski družbi.

5. avgusta s1856 se je na Dunaju poročil z Walesko Antonijo Karolino, hčero komornika grofa Heinricha Arca in imetnico reda zvezdnega križa za plemiške gospe Antonie grofice von Strachwitz, ki ga je prejela 21. februarja 1857.

Jožef Emanuel je upodobljen v svečani uradniški uniformi z uradniško sabljo za pasom. Desnico ima prislonjeno na mizo, na kateri sta list z veduto gradu Rakovnik in klobuk. V levem zgornjem kotu je naslikan grb družine Barbo. Portret je narisal graški slikar Karl Martin Ebersberg. Gre za realističen portret, ki je v postavitvi in obleki upodobljenca ohranil tipičnosti reprezentativnega portreta. V njem začutimo dvojnost – uniforma nas opozarja na visok položaj, ki ga je Jopis Emanuel grof Barbo dosegel kot slovenski deželni in državni poslanec, veduta gradu Rakovnik pa kaže, da na Dunaju živeči plemič ni pozabil svojih korenin. Josip Jurčič ga je označil kot aristokrata, ki je vseskozi zagovarjal slovensko stališče.

Alegorija sluha 6

Vir: Tatjana Badovinac, Portreti družine Barbo-Waxenstein, Argo 42/2, 1999.