Portret Marka Pongratza

Umetnostna zgodovina - Slike

Portret Marka Pongratza, olje na platno, okoli 1820, Johann Wachtl, inv. št. S/194.

 

Pongratzi so bili izjemno uspešna podjetna družina, katere izvoru sledimo od zgodnjega 18. stoletja na avstrijskem Štajerskem. V slikarski zbirki Pokrajinskega muzeja Celje hranimo portrete treh generacij družine Pongratz.

Najstarejša v seriji portretov sta portreta Marka in njegove žene Fani Pongratz.

Marko Pongratz (1778 – 1869), se je leta 1818 v Mariboru poročil s Fani Kollegger (1795 - 1871). Sprva sta živela na Zbelovem, kjer je bil Marko Pongratz zakupnik gospoščine, in tam so se jima rodili prvi štirje od devetih otrok.

Josip Vošnjak omenja Pongratze kot najimenitnejšo družino v Slovenski Bistrici, v kraju, v katerem si je Marko Pongratz kupil tudi hišo.

Portreta sta naslikana kot pendanta, iste velikosti in s podobno koncipiranim ozadjem. Verjetno je, da sta naročilo in izdelava portretov povezana s časom okrog njune poroke leta 1818. Na to kaže obleka portretiranje, kajti tako krojena obleka je bila na Dunaju modna po letu 1816.

Marka Pongratza je slikar upodobil do pasu v rahlo diagonalnem zasuku. Kot zapolnitev ozadja je uporabil za bidermajerski portret pogosto polnilo – naslikan steber in draperijo.

Slikarski slog, tehnika tankih nanosov zglajene barve, uporaba istih barvnih tonov in svetli inkarnat kažejo na slikarja Johanna Wachtla (1778-1839), ki je bil nekaj let celjski meščan in miniatur mahler u: Künstler. Razen po portretnem slikarstvu je Wachtl znan tudi kot risar ali litograf šestindvajsetih vedut v Stari Kaiserjevu suiti.

S 194 Mark

Vir: Tatjana Badovinac, Portreti treh generacij družine Pongratz, Argo 46/2, 2003.