Portret neznane žene iz družine Barbo

Umetnostna zgodovina - Slike

Portret neznane žene iz družine Barbo, olje na platno, začetek 19. stoletja, 72x 58 cm, inv. št. S /306, PMC.

 

Pendant portretu Vajkarda Jošta Janeza, grofa Barbo, je po velikosti, načinu slikanja in istovrstnih poškodbah na platnu ter okvirju ženski portret. Na portretu ni naslikan grb grofov Barbo, vendar je portretiranka kot pendant brez dvoma povezana z družino.

Verjetno gre pri obeh portretih, kot je domneval France Stele, za kopiji po originalu.

 

Vsi portreti družine Barbo-Waxenstein iz naše muzejske zbirke pripadajo rakovniški liniji in so nastali v 19. oziroma v začetki 20. stoletja. Člani rakovniške linije so imeli že v 18. stoletju na Kranjskem pomemben položaj.

Rakovniška veja je imela v svoji posesti dva gradova, od leta 1665 grad Rakovnik pri Šentrupertu (Kroissenbach) in od leta 1740 še grad Dob v Straži (Aich, Wanzemberg) na levem bregu Mirne pri Rakovniku.  Oba gradova sta bila last grofov Barbo do leta 1943, tedaj pa sta zgorela v požaru in sta danes v ruševinah.

Alegorija sluha 2

Vir: Tatjana Badovinac, Portreti družine Barbo-Waxenstein, Argo 42/2, 1999.