Portret Vajkarda Jošta Janeza, grofa Barbo

Umetnostna zgodovina - Slike

Portret Vajkarda Jošta Janeza, grofa Barbo, olje na platno, začetek 19. stoletja, 72x 58 cm, inv. št. S /307, PMC.

Rodbina Barbo-Waxenstein izvira iz Beneške republike. V 16. stoletju so se na Kranjskem izoblikovale tri linje: rakovniška, gotniška in paška. V grofe so bili povzdignjeni leta 1674.

Vsi portreti družine Barbo-Waxenstein iz naše muzejske zbirke pripadajo rakovniški liniji in so nastali v 19. oziroma v začetki 20. stoletja. Člani rakovniške linije so imeli že v 18. stoletju na Kranjskem pomemben položaj.

Rakovniška veja je imela v svoji posesti dva gradova, od leta 1665 grad Rakovnik pri Šentrupertu (Kroissenbach) in od leta 1740 še grad Dob v Straži (Aich, Wanzemberg) na levem bregu Mirne pri Rakovniku.  Oba gradova sta bila last grofov Barbo do leta 1943, tedaj pa sta zgorela v požaru in sta danes v ruševinah.

Izmed upodobljenih članov družine Barbo je najstarejši Vajkard Jošt Janez, ki se je rodil 1. aprila 1767 v Ljubljani in umrl 24. oktobra 1811. V Gradcu je študiral pravo in bil od leta 1790 član plemiškega lovskega združenja »Diana«. Jošt Vajkard je bil svetnik reprezentance in komore na Kranjskem.

10. maja 1798 se je v Strugu pri Majšperku poročil z Alojzijo Katarino, hčerko Alojza Niklasa von Juritscha in Marije Frančiške von Brekerfeld.

Upodobljenec je naslikan v profilu. Gre za dopasni portret v modni obleki iz začetka 19. stoletja. Kakovost slike je težko določljiva, kajti platno in okvir kažeta znake poškodb, ki nastanejo, če je slika izpostavljena vročini ob odprtem ognju. Portretirancu je slikar ob levem zgornjem robu slike naslikal grb grofov Barbo.

Alegorija sluha

Vir: Tatjana Badovinac, Portreti družine Barbo-Waxenstein, Argo 42/2, 1999.