Pravokotna lončasta pečnica

Arheologija - Srednji vek

Pravokotna lončasta pečnica, izdelana iz žgane gline; velikost odprtine: 21,5 x 21,5 cm, višina: 14 cm, srednji vek (14.- 15. stoletje), Celje – Knežji dvor, inv. št. KDC-38, PMC.

 

Lončaste pečnice so ena najstarejših oblik pečnic. Sestavljale so zunanjo površino lončene peči, zaradi svoje oblike oz. večje površine, pa so v prostor oddajale več toplote.