Rimske Toplice

Umetnostna zgodovina - Grafike

Neznani avtor, Rimske Toplice, ok. 1840, litografija, Nova Kaiserjeva suita, napis: Römerbad nächst Tüffer, G/VI-191.

 

V obdobju pospešenega razvoja zdraviliškega turizma se je Joseph Franz Kaiser v štiridesetih in petdesetih letih 19. stoletja med prvimi prilagodil novim željam odjemalcev.

Začel je izdajati Novo Kaiserjevo suito, v kateri prevladujejo upodobitve štajerskih zdravilišč s poudarkom na kopaliških stavbah in okoliških krajih. Motivi so majhni, v polovični velikosti razglednice, dopolnjeni z žanrskimi prizorčki in praviloma nepodpisani. Ti posamezni listi so takrat dobili tudi drugačen pomen, saj so jih zdraviliški gostje kupovali kot spominke, podobno kakor romarji božjepotne podobice.