Rogaška Slatina

Umetnostna zgodovina - Grafike

Johann Nepomuk Passini, Rogaška Slatina – Tempelj nad nekdanjim starim vrelcem, ok. 1855, tonirana litografija, robovi so obrezani, G/VI-99.

 

Johann Nepomuk Passini (1789–1874) je med letoma 1855 in 1860 z nekaterimi upodobitvami spodnještajerskih zdravilišč močno zabrisal mejo med veduto in žanrom. Tokrat figure niso več le dopolnilo krajine; s tem ko postanejo večje in jasnejše, dodajo novo dimenzijo občutenja kraja. Poudarjen je družabni vidik, hkrati pa so ti prizori tudi dragocena priča oblačilne kulture.

Romantičen pogled na Tempelj nad starim vrelcem v Rogaški Slatini, okrog katerega se živahno družijo in kramljajo gostje, nas popolnoma očara in vabi, da se pridružimo. Enako vabljive so še druge Passinijeve vedute, kjer pa ni več zaslediti tako intenzivnega poudarka na žanru.