Skleda

Etnologija - Zbirka regionalne etnologije

Žgana glina, poslikana in glazirana, Podsreda, 19. st., Ø z ročajema – 36,5 cm, inv. št. E 139, PMC.

 

Izdelovanje posodja ter drugih uporabnih in okrasnih predmetov iz gline je ena najstarejših človeških iznajdb. Najstarejše arheološke najdbe izdelkov iz žgane gline oziroma keramike so stare blizu 30.000 let. Razvoj lončarstva je povezan z znanjem priprave materiala, rabo orodij, veščinami oblikovanja, krašenja, loščenja in žganja izdelkov. Slovenci smo narod z izjemno bogato in raznoliko lončarsko dediščino, ki se je ohranila do današnjih dni.