Skleda za mesenje testa

Etnologija - Zbirka regionalne etnologije

T. i. kokarska keramika, Sv. Florjan nad Gornjim Gradom, 19. st., Ø– 65,5 cm, inv. št. E 133, PMC.

 

Najstarejši pisni vir o lončarstvu na Slovenskem je iz leta 1340 in ga hranijo v arhivu Benediktinskega samostana Gornji Grad. Hkrati je to prvo poročilo o lončarjih ob reki Dreti oziroma o zadrečkih lončarjih; tistega leta sta Marjeta Vrbovska in gornjegrajski opat Leopold menjala dve kmetiji, ki sta ležali v Kokarjah in Pustem Polju, katerih posestnika sta bila lončarja Mihael in Konrad.