Stara grofija

Umetnostna zgodovina - Grafike

Avgust Seebacher,  jedkanica barvna, sign. A. Seebacher , 16,2 x 11 cm, PMC, G XI-15.

 

Staro grofijo so gradili v letih po 1580 grofje Thurn - Valsassina. Njihovo lastništvo izkazuje družinski grb na fasadi. V letih 1622 – 1640 so ji prizidali še arkadne hodnike in ogradili dvorišče. Dvorec je ostal v posesti grofov Thurn -Valsassina do leta 1869, ko ga je mestna občina kupila na dražbi.

V adaptirani stavbi si je prostore uredilo mestno osnovno šolstvo, po letu 1914 pa se je vanjo preselilo okrožno sodišče. Šele po drugi svetovni vojni so Stari grofiji namenili ustreznejšo vsebino.

Med obnovitvenimi deli so se počasi izluščili kakovostni elementi iz njene stavbne zgodovine. Odkrite so bile stenske slikarije in izvirni profilirani leseni stropovi. Prostori so bili restavrirani in obnovljeni za muzejske potrebe. Pozno renesančna stavba je z novo muzejsko vsebino, s predstavitvijo kulturnozgodovinskih predmetov iz Celja in okolice, zaživela novo življenje.