Stari grad Celje

Umetnostna zgodovina - Grafike

Gornje Celje

Avgust Seebacher iz grafične mape Celeja antiqua et nova, Celjski grofje, Celje, 1930, PMC, inv. št. G/XI-520-12.

 

Celjski Stari grad je po razsežnosti največji srednjeveški grad na današnjem slovenskem ozemlju. Postavljen je bil na vrhu skalnega Grajskega hriba, kjer je bil težko dostopen za morebitne napadalce, branilcem pa je omogočal razgled nad velikim delom Savinjske doline. Čeprav segajo začetki njegove gradnje v drugo polovico 12. stoletja, se kot Cylie die purch (grad Celje) v pisnih virih prvič omenja šele leta 1323. V lasti grofov Vovbrških je bil do njihovega izumrtja leta 1322, po desetletju nasledstvenih bojev pa je leta 1333 prišel v roke njihovih dedičev, svobodnih gospodov Žovneških, kasnejših grofov in knezov Celjskih. Ti so začeli nekdanjo majhno utrdbo preurejati v udobnejše stanovanjsko bivališče. Grad je za nekaj desetletij postal rezidenca Celjskih, po izgradnji Knežjega dvora pa ključna obrambna točka mesta.

Danes je grad zagotovo najbolj prepoznaven simbol Knežjega mesta in ena izmed najbolje obiskanih turističnih točk pri nas.

G V XI 250 12 zapis