Timpanon z donatorjema Hermanom I. in Ulrikom I

Umetnostna zgodovina - Plastika

Kopija timpanona - Marija na prestolu med klečečima donatorjema, original v p. c. Marije Vnebovzete, Celje, okoli 1360, peščenjak, v. 135 cm, PMC.

 

Cerkev Marije Vnebovzete je bila posvečena leta 1310, vendar od njene prvotne podobe ni veliko ohranjenega. Listina iz leta 1348 govori o posvetitvi kapele Vseh svetnikov, ki jo je pozidal celjski grof  Friderik I. Kasneje se Celjski še dostikrat omenjajo kot donatorji v zvezi z minoritskim samostanom. V cerkvi je bila tudi njihova družinska grobnica, v kateri so leta 1454 pokopali Friderika II. in dve leti kasneje zadnjega celjskega kneza Ulrika II. Zunanjost ladje kaže še nekaj gotskih prvin. V baročni dobi so cerkev dvakrat prezidali, končno podobo pa je dobila po požaru, ki je leta 1798 izbruhnil v minoritskem samostanu. Od nekdanje gotske cerkve je najzanimivejši timpanon z donatorjema Hermanom I. in Ulrikom I., ki je vzidan sekundarno nad vrata, ki vodijo v zakristijo. Prvotno je bil najbrž vzidan na zunanjščini zahodne fasade, ki gleda na nekdanji Minoritski (zdajšnji Prešernov) trg.