Tlakovec

Arheologija - Novi vek

Keramičen tlakovec rombične oblike z vtisnjenim okrasom rozet; velikost: 30 x 17,5 cm, debelina: 5,2 cm, novi vek, samostan Novi Klošter, inv. št. SVR-6, PMC.

 

Tlakovec, s kakršnimi so nekoč tlakovali hodne površine, je bil najden pri obnovi samostana.

Novi klošter je v letih med 1449 in 1452 pozidal celjski grof Friderik II. Po letu 1479, ko so ga oplenili Turki, je bil do leta 1492 zapuščen. Kasneje so samostan utrdili in po letu 1690 pozidali sprednji samostanski trakt. Samostan je bil razpuščen leta 1787.