Vrata z antikami

Umetnostna zgodovina - Grafike

Avgust Seebacher, barvna jedkanica, v. 295 x 245 mm, PMC, inv. št. G/XI-304

 

Pročelje hiše na prehodu iz Gosposke ulice v Zagato, ki ga je dal v 19. stoletju sezidati profesor Ivan Küttel, vnet zbiralec starin, se je imenovalo Vrata z antikami (Antikenthor).

Vanj je namreč vzidal številne rimske spomenike; nad vrati je bila orjaška glava boginje Siane, ob strani pa več reliefov in nagrobnikov.

 

Ob koncu druge svetovne vojne je bila hiša uničena, zato so spomenike pripeljali v muzejski lapidarij.

 

Avgust Friderik Seebacher (1887-1940) je v različnih tehnikah upodabljal vedute Celja s poudarkom na kulturnozgodovinaskih motivih.