Vrček

Kulturna zgodovina - Spodnjesavinjska keramika

Vrček; bela prst, glazura, relief, brez signature, vrezan X, zadnja tretjina 19. stoletja, višina 14 cm, inv. št. K – 1966.

Podobno kot pri ročki pod inv. št. K – 1515 je oblikovalec uporabil za motiv hmeljsko trto s kobulami. Zaradi prozorne glazure motiv ni prišel do izraza.