Značka Nemško društvo Südmark

Kulturna zgodovina - Zbirka medalj, odlikovanj, značk in znakov

Konec 19. / začetek 20. stoletja, kovina, emajl, v. 25 mm, š. 22 mm, PMC, inv. št. M/68.

 

Društvo s sedežem v Gradcu je bilo ustanovljeno leta 1889. Nemcem je na narodnostno mešanih ozemljih nudilo gospodarsko pomoč, podpiralo kmete in obrtnike, kupovalo zemljišča in kmetije ter na njih naseljevalo nemške družine.

Na averzu je v osrednjem ščitu motiv orla, na vrhu značke iz raznobarvnega emajla pa je nad motivom orla napis SÜDMARK . Na reverzu je sponka za pripenjanje.